עמוד:141

ותבים ספור . 1 קראו שוב את שני הספורים : הקשת והשמש ( עמוד , ( 124 הרוח והשמש ( עמוד . ( 127 שימו לב : א . למעשים שעושה השמש בכל ספור . ב . להתנהגות המיחדת של השמש בכל ספור . ג . להתנהגות של הקשת ושל הירח השונה מההתנהגות של השמש בכל ספור . . 2 כתבו ספור על שמש או על ירח או על שניהם . אם תרצו שגם בספור שלכם ההתנהגות של השמש תהיה מיחדת חשבו : א . אולי הירח יתגאה במשהו ( למשל , באור שלו , בתנועה שלו , ( והשמש תלמד אותו לקח . ב . אולי הירח והשמש יתוכחו על משהו ( למשל , האור של מי חשוב יותר . (? אתם יכולים גם לכתב ספור שבו ההתנהגות של הירח תהיה מיחדת : א . אולי הירח מאיר את הדרך למישהו מיחד .... ב . אולי הירח מספר על האדם הראשון שנחת עליו ...


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר