עמוד:139

תרגילים לסכום הפרק בעלי–חיים שם התלמיד / ה : ––––––––––––––––– . 1 השלימו בקטע את הפעלים בהוה : שואגים , שואגות , עפות , אוהבים , מעודדות , מטפלים , מכינים , עוזרים . החסידות –––––––––––––– בלהקה . החסידות שעפות מאחור –––––––––––––– את החסידות שעפות בראש . יש ילדים ש –––––––––––––– בחיות בבית או בחצר . אריות –––––––––––––– אבל לביאות לא . –––––––––––––– אנחנו –––––––––––––– זה לזה . מרים ואמיר –––––––––––––– ארוחת ערב . . 2 כתבו את ההפך . גדול –––––––––––––– נמוך –––––––––––––– צר –––––––––––––– נקי –––––––––––––– חכם –––––––––––––– עצוב –––––––––––––– חזק –––––––––––––– כבד –––––––––––––– רטב –––––––––––––

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר