עמוד:96

מוציאים לשון מלות היחס אל - על בספור כתוב : ילד אחד שהיה ילד זריז עלה מהר על עץ גבוה . וגם : הדב נגש אל הילד ... 1 כתבו אל או על לפי הספור . דב גדול התקרב ––––– שני החברים . הילד הזריז עלה ––––– עץ גבוה . הילד האטי שכב ––––– האדמה . הדב נגש ––––– הילד . 2 קראו בקול את הנטיות של מלת היחס אל . 3 כתבו בכל משפט את הנטיה המתאימה של מלת היחס אל . יסמין : אמירה , מתי אפשר לבוא אליך ? אמירה : את יכולה לבוא –––––––– היום אחרי הצהרים . סמי : נאדר , מי בא –––––––– היום ? נאדר : היום באים –––––––– כל הילדים מקבוצת הכדורגל . דן : אמא , סבתא אמרה שהיא תבוא –––––––– בשעה שבע בערב . אמא : יפי , גם דודה נדיה תבוא –––––––– באותה שעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר