עמוד:87

. 3 קראו את הספור בתפקידים . ( כל המלים שלא סמנתם ולא הקפתם הם התפקיד של המספר . ( . 4 כתבו נכון או לא נכון לפי הספור . א . שחר שאל את אמיר : "למה אתה לא אוכל –––––––––––––– " ? ב . אדם שאל את אמיר : "למה אתה לא אוכל –––––––––––––– " ? ג . דוד שאל את אמיר : "למה אתה לא אוכל –––––––––––––– " ? ד . שחר נתן לאמיר חצי פתה . –––––––––––––– ה . אדם נתן לאמיר חצי תפוח . –––––––––––––– ו . דוד נתן לאמיר חצי לחמניה . –––––––––––––– . 5 קראו שוב את ההתחלה של הספור . השעור נגמר וההפסקה התחילה . אמיר לא מצא את האכל שלו . כל הילדים אכלו ארוחת עשר , ורק אמיר לא אכל . 6 הקיפו בקטע את המלים השיכות למשפחת א-כ-ל . . 7 השלימו את המשפטים עם המלים שהקפתם . אמיר לא מצא את ה –––––––––––––– שלו . כל הילדים –––––––––––––– ארוחת עשר , ורק אמיר לא . ––––––––––––––

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר