עמוד:68

. 2 השלימו את המשפטים לפי שורות 1 ו 2- בטקסט : א . ––––––––––– –––––––––– בעננים יוצר את ה–––––––––– ואת ה . –––––––––– ב . כאשר –––––––––– –––––––––– פורץ מהעננים רואים ––––––– –––––– ושומעים . –––––––––– –––––– . 3 סמנו בכתם את המלה ברק בטקסט . . 4 סמנו בירק את המלה רעם בטקסט . . 5 השלימו : בשורה ––––– מספר רק על הרעם . בשורה ––––– מספר רק על הברק . בשורה ––––– מספר שאת הברק רואים תמיד לפני הרעם . בשורה ––––– מספר שזרם חשמל בענן יוצר את הברק והרעם . בשורה ––––– מספר שאת הרעם שומעים תמיד אחרי שרואים את הברק . . 6 בטקסט כתוב : זרם חשמל בעננים יוצר את הברק ואת הרעם . איפה עוד יש חשמל בסביבה שלכם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר