עמוד:67

ברקים ורעמים בטבע מה זה רעם ? מה זה ברק ? האם תמיד הם באים זה אחר זה ? מי ראשון ? מי שני ? . 1 קראו את ההסבר על הברק והרעם . הברק והרעם . 1 זרם חשמל בעננים יוצר את הברק ואת הרעם . . 2 כאשר זרם החשמל פורץ מהעננים רואים אור לבן ושומעים קול חזק . . 3 לאור הלבן קוראים ברק ולקול החזק קוראים רעם . . 4 תמיד רואים קדם את הברק ורק אחר כך שומעים את הרעם . . 5 לפעמים שומעים את הרעם קרוב וחזק , ולפעמים שומעים אותו רחוק וחלש . . 6 לפעמים הברק נראה כמו קוים של אור , ולפעמים הברק נראה כמו אור גדול שמאיר את השמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר