עמוד:66

מוציאים לשון משפחות מלים בשיר ברקים ורעמים חזרו כמה פעמים המלים : נשמעים , שומעים , לשמע . למלים האלה יש שלוש אותיות משתפות , ולכן הן שיכות לאותה משפחה של מלים . לאותיות המשתפות קוראים אותיות שרש . 1 סמנו במלים הבאות את שלוש אותיות השרש ש-מ-ע . נשמעים שומעים לשמע שמיעה שמעתי נשמע שומע משמעת 2 סמנו במלים הבאות את אותיות השרש כ-ת-ב . כתבנו כתבתי כתיבה כתב כתבה כתבו מכתב הכתבה 3 הקיפו בכתם את המלים ששיכות למשפחת המלים ב-ר-ק . הקיפו בירק את המלים ששיכות למשפחת המלים ז-ר-ק . הקיפו בכחל את המלים ששיכות למשפחת המלים מ-ט-ר . מבריק ממטרה זרקתי זריקה מטריה מזרק הברקנו מטר מזרקה 4 סמנו בכל משפט את המלים ששיכות למשפחת המלים ס-פ-ר . הלכנו לספריה כדי להחליף ספרים . הספרן קבל אותנו בחיוך . ראינו שהגיע הספר החדש של הארי פוטר . קבוצה של ילדים הקשיבו לספור שקרא המחבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר