עמוד:63

. 2 הדגישו בשיר בצבע ירק את המלה ברקים וגם את המלה ברק . . 3 הדגישו בשיר בצבע אחר את המלים רעמים ורעם . . 4 למה מתאים כל משפט - לרעמים ? לברקים ? גם לזה וגם לזה ? כתבו בטור המתאים . . 5 בשיר יש ששה בתים . השלימו : בבית הראשון יש –––– שורות . בשורה הראשונה כתוב : . –––––––––––––––––––––– בבית השני יש –––– שורות . בשורה הראשונה כתוב : . –––––––––––––––––––––––– בבית השלישי יש –––– שורות . בשורה הראשונה כתוב : . –––––––––––––––––––––– בבית הרביעי יש –––– שורות . בשורה הראשונה כתוב : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– . –––––––––––––––––––––– בבית החמישי יש שורה אחת ובה כתוב : . ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– בבית הששי יש –––– שורות . בשורה הראשונה כתוב : . ––––––––––––––––––––––

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר