עמוד:52

מוציאים לשון משפחות מלים בספור כוכבים כתוב : אחותי ואני סופרות אותם ... אני סופרת את הכוכבים בצד שלי ... כל אחת רושמת כמה כוכבים ספרה ... אבל כל לילה יוצא לנו מספר אחר . 1 מה משתף לכל המלים המדגשות בקטע הספור שלמעלה ? משפחת מלים היא קבוצה של מלים שיש להן אותן אותיות שרש באותו סדר . 2 כתבו עוד מלים מתוך הרשימה ששיכות למשפחת המלים ס-פ-ר . ספר פרסים מסמר מספרים ספרה ספירה ספרתי מסר 3 הקיפו מלים ששיכות למשפחת המלים ר-ש-מ . רושמת רושמות רשמתי שמרתי רשימה רעם שמש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר