עמוד:50

. 4 כתבו מה האחיות עושות יחד . ( השתמשו במלים שסמנתם ( . האחיות ––––––––––––– כוכבים לפני השנה . כשהן ––––––––––––– לספר את הכוכבים הן ––––––––––––– כדי לראות כמה כוכבים יש להן יחד . . 5 השלימו את הפעלים : סופרת , חושבת . אני ––––––––––––– את הכוכבים בצד שלי . אחותי ––––––––––––– את הכוכבים בצד שלה . אני ––––––––––––– שאחותי סופרת לא בכונה גם כוכבים שלי . . 6 ספרו את הספור בעזרת הפעלים : סופרות , גומרות , מחברות , סופרת , רושמת , חושבת . 7 השלימו כוכבים או הכוכבים ( בדקו לפי הספור . ( אנחנו סופרות רק את –––––––––––––– שבחלון שלנו . אני סופרת את –––––––––––––– בצד שלי . אחותי סופרת את –––––––––––––– בצד שלה . כל אחת רושמת כמה –––––––––––––– ספרה . אנחנו מחברות כדי לראות כמה –––––––––––––– יש לנו יחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר