עמוד:48

מוציאים לשון פעלים בגוף שלישי בזמן עבר בספור האב והבנים יש הרבה פעלים בגוף שלישי ( הוא ) בזמן עבר , למשל : בקש , אמר , לקח . הפעלים עוזרים לספר את מה שקרה בספור . 1 השלימו בקטע את הפעלים : בקש , לקח , אמר , קשר , קרא , נתן , פתח , אמר . לאב זקן היו חמשה בנים שרבו כל הזמן . האב הזקן –––––––––– מהבנים שלו להפסיק לריב אבל הם לא שמעו בקולו . יום אחד האב ––––––––– חמשה ענפים ו –––––––––– אותם לחבילה אחת . הוא –––––––––– לבנים שלו , ואמר לבן הבכור לנסות לשבר את חבילת הענפים . הבן הבכור לא הצליח לשבר את החבילה וגם הבנים האחרים לא הצליחו . האב הזקן ––––––––– את חבילת הענפים ו –––––––––– ענף אחד לבן הצעיר . הוא –––––––––– לבן הצעיר לנסות לשבור את הענף , והבן הצעיר שבר אותו בקלות . האב הזקן –––––––––– לבנים שלו שהם כמו הענפים - הם חזקים יותר כשהם ביחד . 2 השלימו את הפעלים בעבר כמו בדגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר