עמוד:42

הבית השני של השיר . 9 קראו בקול את הבית השני . . 10 השלימו על מי מספרים בבית השני : בבית השני , כמו בבית הראשון , מספרים על –––––––––– ועל . –––––––––– בבית השני לא מספרים על , –––––––––– ––––– אבל מספרים על . –––––––– . 11 השלימו מה מספרים בבית השני על אבא , אמא וסבא . זה היה מזמן אמא שלי ––––––––––––– –––––––– אמא ואבא שלי ––––––––––––– –––––––– אבא וסבא שלי ––––––––––––– –––––––– סבא והוא רצה וחלם . . 12 א . מה כתוב בשיר על סבא ? ב . מה לדעתכם סבא רצה ועל מה הוא חלם ? במחברת . 13 הדביקו במחברת תמונה שלכם כשהייתם קטנים מאוד . כתבו ליד התמונה 3 - 2 שורות מתוך השיר : פתאום נולדתי . נולדתי כלה חתן הייתי דוד סבא מזמן פתאום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר