עמוד:39

מוציאים לשון רבים - רבות לדנה יש שני אחים . לעמר יש שתי אחיות . צורת הרבוי של מלים בזכר בדרך כלל מסתימת ב-ים . צורת הרבוי של מלים בנקבה בדרך כלל מסתימת ב-ות . 1 השלימו : 2 השלימו את המשפטים . יש לי דוד אחד וחמש . –––––––––––––– דוד / דודים דודה / דודות ביום ההלדת שלי אני מקבלת הרבה . –––––––––––––––– מתנה / מתנות אני מאוד אוהבת –––––––––––––––– משפחתיות . ארוחה / ארוחות לדודה שלי נולד אתמול ––––––––––––– חמוד . בן / בנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר