עמוד:11

מספר סודר בשיר סכריה על מקל כתוב : הטעם הראשון מתוק בשפתים ובלשון . כאשר דברים מסדרים זה אחר זה משתמשים בעברית במלים מיחדות שמתארות סדר : ראשון , שני , שלישי .... 1 כתבו ראשון , שני , שלישי , רביעי , חמישי , לפי מערכת השעורים . השעור ה - –––––––––––––– חשבון . השעור ה - –––––––––––––– עברית . השעור ה –––––––––– והשעור ה - –––––––––– מדעים . השעור ה - –––––––––––––– ספורט . 2 ימי השבוע קבלו שמות לפי הסדר שלהם בשבוע . כתבו את השמות של ימי השבוע לפי הסדר : יום –––––––––––––– יום –––––––––––––– יום –––––––––––––– יום –––––––––––––– יום –––––––––––––– יום –––––––––––––– והיום השביעי הוא יום . ––––––––––––––

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר