עמוד:88

פרק הבעה : טיעון קריאה והבנה – פעילות 1 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 5 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 4 אוצר מילים – פעילות 1 ידע לשון – פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 5 פרק נושא : נר זיכרון קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 7 פעילות , 10 פעילות 12 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות , 9 פעילות 10 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 11 פעילות , 15 פעילות 18 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 6 ידע לשון – פעילות 8 אחר – איתור מידע , מיומנויות דיגיטאליות – פעילות , 13 פעילות 14 פרק הבעה : קריאה בקול הבעה בכתב – פעילות 2 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 1 פעילות 2 ידע לשון – פעילות 1 פרק נושא : שירת החיות קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות , 14 פעילות 15 הבעה בכתב – פעילות , 7 פעילות 15 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות 15 אוצר מילים – פעילות , 2 פעילות , 5 פעילות 11 ידע לשון – פעילות , 3 פעילות , 5 פעילות , 11 פעילות , 12 פעילות 13 פרק הבעה : סיכום קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 7 פעילות 8 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 8 ידע לשון – פעילות , 5 פעילות 6 פרק נושא : קרוב ללב קריאה והבעה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 4 פעילות 6 הבעה בכתב – פעילות , 5 פעילות 7 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 7 ידע לשון – פעילות 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר