עמוד:81

שאלה – 7 משפט עובדה : למשל , " בעל-החיים סובלים מאד מפיצוצים חזקים אלה ;" ... " היום אין תקנות בנושא ;" ... משפט עמדה : למשל , " אנו החתומים על העצומה , מוצאים שהפרחת זיקוקים מנוגדת " ... שאלה – 8 סידור נכון של כל המרכיבים : . 1 דרישה מרכזית . 2 המצב היום בישראל . 3 דוגמה מפי אחרים . 4 רשימת דרישות . 5 רשימת תומכי העצומה שאלה 9 א – בערך " שמחה " שאלה 9 ב – בערך " יום " שאלה – 10 ההסבר נכון והועתק המשפט הנכון : " כאשר מפריחים זיקוקי דינור בירושלים , לא ישמעו זאת בתל אביב , כיוון שהמרחק בין שתי הערים גדול מ5- ק " מ ... " . " את כל הנמצאים ברדיוס של 5 קילומטרים לפחות " ... שאלה – 11 האנשים התומכים בעצומה מתבקשים לכתוב את שמם ואת כתובתם . שאלה 4 – 12 שאלה 13 א – למשל : מכריחים , אונסים שאלה 13 ב – למשל : לגמרי , בכלל שאלה 13 ג – למשל : הודעה מראש , אזהרה שאלה 13 ד – למשל : מלחמה , מאבק פרק שלישי 15 – נקודות שאלה – 1 ב שאלה – 2 מטפים , זרנוקים וגלגלונים יופעלו על-ידי אנשים מאומנים בלבד . שאלה 3 א . 2 – לא שאלה 3 ב . 2 – לא שאלה 3 ג . 1 – כן שאלה – 4 ניסוח נכון ; למשל , יש לשמור על סדר , ניקיון וארגון אמין ;" ... או " שמרו על סדר , על ניקיון . " ... שאלה – 5 יש גם הסבר וגם דוגמה . למשל , " סדר ההוראות חשוב , כי יש פעולות שצריך לעשות מיד כשפורצת שרפה , ויש פעולות שנעשות מאוחר יותר , כמו בדוגמה : ' הודעה על הפעלת מטף לממונה הבטיחות ' צריכה להיות אחרונה , ולעומתה ' הפעילו מיד ציוד לכיבויה ' צריכה להיות ראשונה " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר