עמוד:80

מבנה : יש כותרת לסיכום . מבנה רטורי : יש התאמה לסוג הכתיבה – סיכום טקסט מידע . מבנה לוגי : יש קשר ורצף הגיוניים בין המשפטים ובין הרעיונות השונים של הטקסט . יש לכידות וקישוריות . היצג : הכתוב מאורגן על-פני העמוד מבחינה גרפית ( יש הפרדה בין מילים , בין פסקות ובין כותרות לטקסט . ( לשון : אוצר מילים מדויק : דיוק במשמעות ובמינוחים המקצועיים תחביר : מבנה משפטים תקין , וקישוריות ברמת המשפט ; התאם דקדוקי ( מין , מספר , ( ושימוש נכון במילות יחס פיסוק : שימוש הולם בסימני הפיסוק משלב לשוני : שימוש בלשון ההולמת טקסט מידעי , תוך שמירה על אחידות המשלב הלשוני כתיב : ללא שגיאות פרק שני 30 – נקודות שאלה 1 א . 1 – נכון שאלה 1 ב . 1 – נכון שאלה 1 ג . 2 – לא נכון שאלה 2 א – תשובות אפשריות : החוגגים , בעלי השמחה , מפריחי הזיקוקים שאלה 2 ב – תשובות אפשריות : אלה שאינם חוגגים , אדם ובעלי חיים הנמצאים במרחק ,... הציבור הרחב , אנשים וחיות שאלה – 3 צוינו 3 צורות שם הפועל : להגביל ולהסדיר , להפריח שאלה . 2 – 4 ציון של סיבה מתאימה , הקשורה בשכנוע / השפעה , שיש לדוגמה על האנשים , אשר יחתמו כדי לקדם את החקיקה . " מחברי העצומה כללו דוגמה , כדי שאנשים יבינו מה קורה לבעלי-החיים מהזיקוקים " . " כדי לשכנע בצורך בחקיקה . הזיקוקים מטרידים לא רק את בני האדם אלא גם מזיקים לבעלי-החיים ולציפורים " . שאלה – 5 א שאלה – 6 ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר