עמוד:73

סימון משפט מפתח בפסקה – טקסט עיוני מחולק , בדרך כלל , לפסקות , וכל פסקה ממוקדת בתת-נושא . בכל פסקה יש רעיון ועוד משפטים , שמרחיבים אותו . במקרים רבים הרעיון המרכזי של ה ? סקה מיוצג על-ידי הכללה ב " משפט מפתח . " כאשר מלמדים את התלמידים לאתר משפטי מפתח בפסקה , רצוי תחילה להעתיק על הלוח את משפטי המפתח , שהתלמידים מציעים . לאחר מכן אפשר לדון בכיתה בהיגדים שיישארו , ולהגיע להסכמה בדרך האלימינציה ( ויתור על ההיגדים המשניים , התומכים . ( מחולל הכתיבה – בתהליך כתיבת הסיכום ניתן להיעזר במחולל הכתיבה באתר האינטרנט אופק . הכתובת : . www . ofek . cet . ac . il ( השימוש במחולל כרוך במנוי לאופק ( . במחולל התלמידים מקבלים הנחיות ברורות המסייעות בכתיבת סיכום , וכן דוגמות לסוגה המבוקשת . המחולל מאפשר לבדוק את תוצר הכתיבה , לערוך ולעצב אותו , לשמור ולהדפיס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר