עמוד:68

עמ עמ עמ 114 114 114 ''' הצעה לפעילות : מכירים מילים מיוחדות – בהמשך לקריאת הפיוט " דיינו " אפשר לברר משמעויות ושימושים של 2 המילים האלה : המק ? ם – הפירוש : כינוי לאלוהים . בלשון חכמים , כדי לא לומר את השמות המקודשים של אלוהים , אומרים כינוי . כינויים אחרים : הקדוש ברוך הוא , ובראשי תיבות – הקב " ה . א . התלמידים יכתבו במילים שלהם את פירוש השורה הראשונה " ) כמה מעלות . ( " ...   ב . במקום אחר בהגדה כתוב : ? " ר ? ך ה ? ק ? ם , ? ר ? ך ה ? א , ? ר ? ך ?? תן ?? רה לע ?? י ? ראל . " התלמידים ימצאו בברכה כינוי לאלוהים , ויכתבו את פירוש הברכה . צרינ ? – התלמידים ימצאו מילים נרדפות למילה צר ( במשמעות שבתפילה . (   עמ עמ עמ 116 116 116 ''' הצעה לפעילות : פעילות מסכמת – אפשר להציע לתלמידים פעילויות נוספות לסיכום הפרק : . 1 כתיבת הוראות לתלמידים : כיצד להתכונן לקריאה בקול בהגדה   . 2 כתיבת טקסט אישי , שעשוי להצטרף להגדה   . 3 בחירת טקסט נוסף מההגדה והכנתו ללימוד בכיתה   עמ עמ עמ 118 118 118 ''' הצעה לפעילות : לאחר קריאת השיר " ארבעה בנים " אפשר להציג לתלמידים את השאלות האלה : א . ארבעת הבנים יוצאים מן ההגדה אל המציאות . מה קורה לכל אחד מהם ?   ב . איזה בן יוצא דופן מכולם ? במה הוא שונה ?   ג . מצאו בשיר 2 מילות שאלה . האם יש עליהן תשובה ? מדוע ? ד . למה , לדעתכם , בשיר הזה אסור לשאול ?   ה . השיר הוא כמו אגדה . מה דמיוני בשיר ?   ו . מה הקשר בין השיר לבין הפתיח בשער הפרק הזה ?   ז . איך השיר מבטא המשכיות ?   ח . כמה בתים ? כמה שורות בכל בית ? מה מבנה החריזה ? הביאו 5 דוגמות לחריזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר