עמוד:67

התגבשות ההגדה של פסח – לא ידוע מתי ההגדה התגבשה . יש בה חלקים מבית שני ויש מתקופת ימי הביניים . רק בתקופת בית שני החליטו לאסוף את המסורות , שהיו בעל-פה , ולהעלותם על הכתב . קריאה בקול של המורה – אם התלמידים מתקשים בפרק זה , למרות הפירושים בצד הטקסטים , אפשר לפתוח כל קטע מההגדה בקריאה קולית של המורה . עמ עמ עמ 102 102 102 ''' פתיח : הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 " כנגד ארבעה – " ... ההגדה מתייחסת ל4- בנים , ומנסה לענות על שאלותיהם ולברר את ספקותיהם ביחס לחוקי הפסח . כל בן מייצג סוג אחר של אנשים בעם ישראל , ולכל בן יש התייחסות שונה ליציאת מצריים . האחריות מוטלת על דור המבוגרים לספר לדור הצעיר על יציאת מצרים , ולהתאים את הסיפור לדרך שהדור הצעיר שואל את שאלותיו . " כנגד ארבעה – " ... אין הכוונה לנגד במובן השכיח אלא : על , ביחס ל ... עמ עמ עמ 105 105 105 ''' הצעה לפעילות : בהמשך לפעילות " ) 1 מדפדפים בהגדות (" ניתן לשאול שאלות נוספות : א . האם יש בהגדה סימני פיסוק ( יש הגדות שהוסיפו . ( ב . מצאו גם את ההוראות ( באותיות קטנות לפני התפילה . ( ראו אם הן מובנות לכם .   ג . הפיוטים ( שירים ) נמצאים בעיקר בסוף ההגדה . מצאו פיוטים , וכתבו את שמם , ( או את השורה החוזרת בהם   . ( ד . חפשו באתר האינטרנט יו טיוב שירים מן ההגדה והאזינו להם .   עמ עמ עמ 106 106 106 ''' " מה נשתנה – "? פירוש המילה מסובין : יושבים ? הסבה . את ההגדה קוראים בהסבה , כלומר : בסיבוב , בפנייה לצד שמאל , משום שכך נהגו לשבת בעבר אנשים רמי מעלה , שלא היו עבדים . עמ עמ עמ 110 110 110 ''' " עבדים היינו " – המילים הרי , ואפילו בקטע זה מוכרות בימינו במשמעות אחרת , ולכן חשוב להביאן ולפרש אותן במשמעות שלהן בהגדה . אגב , המילה אפילו נוצרה בלשון חכמים מצירוף המילים – אף + אילו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר