עמוד:66

נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : לשון המקורות , הפכים ונרדפות , משלב וכינויי שייכות ביטויים ( פעילות , ( 2 צורת רבים ( פעילות , ( 6 שורש ומשפחת מילים ( פעילות , ( 7 שם המספר ( פעילות , ( 8 ביטויים ( פעילות , ( 10 שורש ( פעילות , ( 12 פועלי אמירה ( פעילות , ( 12 מילים נרדפות ( פעילות , ( 13 ביטויים , הפכים ( פעילות , ( 14 ביטויים ( פעילות , ( 15 רובדי הלשון ( פעילות , ( 17 כתיב ( פעילות , ( 18 פעלים , עושה הפעולה ( פעילות , ( 22 כינויי שייכות , כינויי מושא ( פעילות , ( 23 ביטויים ( פעילות ( 24 אוצר מילים ותופעות – פרק זה עוסק בעברית העתיקה וברבדים ( תקופות ) של הלשון העברית . לפיכך , חלק גדול מן הפעילויות עוסקות במושגים , במבנים לשוניים ובאוצר מילים של המקורות . מטבע הדברים אוצר המילים העתיק נחשב כיום למשלב הגבוה של השפה . אוצר המילים החז " לי מטופל בפעילויות 24 , 23 , 19 , 18 , 15 , 14 , 13 , 12 , 8 , 7 , 3 , 2 תופעות מיוחדות בלשון חז " ל או בלשון המקרא – פעילויות 23 , 20 , 17 , 15 , 6 לפי תכנית הלימודים : הסוגה – לשון המקורות בין המטרות שהפרק עונה עליהן : מעיינים בהגדה של פסח , בוחנים את המבנה שלה ומבחינים ברבדיה השונים .   מבארים ומפרשים את לשון התפילה .   מבחינים ברבדים השונים של לשון התפילה ( מקרא , חז " ל , לשון ימי הביניים ולשון ימינו . (   מבחינים בטקסטים המקראיים המשולבים בסידור התפילה .   מקשרים את תוכן התפילה לחיי היום-יום ולמאורעות היסטוריים .   מבחינים בין הסוגות השונות בתוך התפילה ( פסוקי מקרא , פיוט , ברכות   . ( קטעים מתוך : תה " ל , עמ ' 63 ההגדה לפסח מזמנת עיסוק בחג הפסח מחד , והכרת לשון המקורות מאידך , ובכך מממשים שני עקרונות – הכרת חגים ומועדים וכן התמודדות עם טקסטים ממקורות יהודיים . בפרק הובאו קטעים נבחרים לפי הרצף שלהם בהגדה . הקטעים שנבחרו הם קטעים ידועים ומוכרים מליל הסדר , אך אינם מובנים בהכרח . הקטעים הם בעיקר מלשון חכמים ( לשון חז " ל ) אך יש גם פסוקים מלשון המקרא . קטעים ופסוקים מן המקורות מובאים גם בפרקים אחרים . ראו פריסת טקסטים מן המקורות בעמ ' . 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר