עמוד:64

פרק הבעה : הרצאה ומצגת פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " דמויות מופת . " בעקבות הטקסטים האנציקלופדיים , שקראו על דמויות המופת , נלסון מנדלה וג ' יין גודול , התלמידים מתבקשים לבחור דמות מופת ולהכין הרצאה קצרה המלווה במצגת , כדי להציגה בפני הכיתה . הפרק כולל מבנה מומלץ של מצגת , אך אינו עוסק בהיבטים הטכניים של תוכנת התוכנה . power-point בעברית יש מאות זוגות של פעלים : פעיל וסביל . יש קשר הדוק בין משמעות הפועל ( פעיל / סביל ) לבין הבניין שלו . בזוג הסתיר ? הוסתר ובזוג הקליט ? הוקלט הפועל הראשון הוא בבניין הפעיל ( הבניין ה ? עיל , ( והפועל השני הוא בבניין ה ? פעל ( הבניין הסביל . ( בזוגות שידר ? ש ? דר , סיפר ? ס ? פר , הפועל הראשון הוא בבניין פיעל ( ה ? עיל , ( והשני ? בבניין ?? על ( הסביל . ( בבניין נפעל יש פעלים שהם הצורה הסבילה של בן הזוג בבניין ? על ( קל : ( קנה ? נקנה , חתך ? נחתך . אך פעלים רבים בבניין נפעל אינם סבילים ( נכנס , נעמד , נלחם . ( שימוש בסביל – השימוש בסביל נפוץ יותר בלשון כתובה ובמשלב גבוה . הסביל משמש גם דרך להתייחס לפעולה בלי לציין את עושה הפעולה . תופעה זו מוכרת , למשל , בלשון התקשורת : סוכל ניסיון שוד ; נדחתה הבקשה למעצר ; הוארך מאסרם של העבריינים ; נחתם חוזה שלום בין המדינות . בכותרות אלה עומד במרכז מקבל הפעולה : סוכל ניסיון שוד ( ולא : המשטרה סיכלה ניסיון שוד . ( סמיכות שימוש במבנה סמיכות כרצף של שני שמות עצם , הקשורים זה לזה בקשר סמנטי ודקדוקי ( נסמך וסומך ) והמתפקדים כשם עצם בהקשרים שונים , תוך :   התייחסות ליידוע הסמיכות – ספרות הילדים , אנשי העיר , עכבר הכפר .   התייחסות לריבוי הסמיכות – ספרי ילדים , פרחי בר , גשמי חורף . מתוך : תה " ל , עמ ' 69 " לשון בכיף " – תרגול נוסף בנושא פעיל / סביל ניתן למצוא במדור " לשון בכיף , " ביחידה " פעלים פעילים וסבילים . " באתר האינטרנט אופק , הכתובת : . ofek . cet . ac . il / lashon ( השימוש באתר כרוך במנוי . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר