עמוד:62

לפי תכנית הלימודים : הסוגה " ערך אנציקלופדי " ערך אנציקלופדי מגדיר , מתאר ומוסר מידע בהרחבה על מונחים , מושגים , תופעות , אישים , תהליכים ואירועים , שהם חלק ממכלול הדעת האנושית . ערך אנציקלופדי מחויב לאובייקטיביות ולדיוק , ולכן הוא כתוב בסגנון ענייני ובהצגת עובדות . ארגון המידע בו כולל , לרוב , את רכיבי המבנה האלה : משפט פתיחה או פסקת פתיחה קצרה , המגדירים בקצרה את הערך הנידון ; מידע מרכזי על אודות מאפייני הנושא , שבו עוסק הערך ; חלונות או טורי מידע להעשרה ; הפניות לערכים הקשורים לערך ; אמצעים חזותיים ( צילומים , איורים , מפות וטבלאות ) לתוספת מידע ולהדגמה . הטקסט האנציקלופדי משיג את האובייקטיביות באמצעים הלשוניים האלה : לשון עובדתית ; לשון מרוחקת , דחוסה , המרבה להשתמש בסביל ובסתמי ; אין נוכחות למוען או לנמען ( אי-שימוש בגוף ראשון ;( העדר פניות של מוען לנמען ; העדר אמצעים רטוריים ; ריבוי שמות פעולה ומבני סמיכות ; משלב פורמאלי , מילות הקישור לציון יחסים לוגיים . לעתים מתלווים לטקסט אמצעים חזותיים , כגון : טבלה , גרף , מפה , סרטוט , תמונות ותצלומים . לפי תה " ל , עמ ' 25 עמ עמ עמ 80 80 80 ''' פתיח : הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 עמ עמ עמ 888333 ''' הצעה לפעילות : התייחסות לסוגה – אפשר להתייחס למאפיינים של הערך האנציקלופדי : מבט על הכותרת ועל הפתיח , כותרות המשנה , רצף היסטורי של אירועים , אופן הניסוח ( משפטי עובדה , משפטי תיאור , קצרים ודחוסי מידע . ( התלמידים יצביעו על המבנה . אפשר גם להתייחס לקישורים בסוף הטקסט : להציע לתלמידים לקרוא קישור כזה , לפי בחירתם או בחירתנו , ולדבר על האופן שהוא מרחיב / מעמיק את הטקסט . הצעה לפעילות – בהמשך לקריאת הערך של נלסון מנדלה אפשר לשאול : מה התפקיד של שתי השורות הראשונות בטקסט ? 2 ) תשובות נכונות ) . 1 להציג לקוראים את המידע העיקרי שיש בערך . . 2 לעורר את הסקרנות של הקוראים . . 3 לשכנע את הקוראים לתמוך במאבק של מנדלה . . 4 להפנות את הקוראים למקורות מידע נוספים . . 5 לתת לקוראים דוגמה מתוך הפעולות , שעשה מנדלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר