עמוד:60

מחוון להערכת טיעון ( המשך ) מחוון להערכת טיעון בעל-פה להערכת טיעון בעל-פה יש להוסיף על התבחינים של טיעון בכתב את תבחין האופן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר