עמוד:56

הצעה לפעילות : מס ? רים במילים חדשות א . התלמידים יעתיקו מן הסיפור את המילים שאינן מובנות להם . כדאי להעתיק את המילים עם כל המשפט .   ב . התלמידים יבררו את פירוש המילים בעזרת מילון .   ג . בקבוצה יספרו את הסיפור בעל-פה , וינסו להשתמש בחלק מן המילים החדשות .   ד . אפשר לבנות מילון כיתתי לסיפור על-ידי צירוף המילים של כל הקבוצות .   עמ עמ עמ 69 69 69 ''' : כינויי שייכות העדפנו את המינוח " כינויי שייכות " על פני המינוח " כינויי הקניין , " משום שהוא נראה שקוף ומובן יותר לתלמידים צעירים . לפי תכנית הלימודים : כינויי הקניין – ילדי , הילד שלי . הבחנה בין שימוש בכינויי קניין חבורים , שימוש הרווח בשיח הפורמלי הדבור והכתוב ( ילדינו , מדינתי , ( לבין שימוש בכינויי קניין פרודים , הרווח בשיח הלא-פורמלי ( הילדים שלנו , המדינה שלי . ( הבחנה בין כינויי קניין פרודים המתחברים לשם עצם מיודע – החבר שלי , לבין כינויי קניין פרודים המצטרפים לשם עצם לא מיודע בשיח הלא פורמלי – חבר שלי . מתוך : תה " ל , עמ ' . 70 התאמה לתכנית הלימודים – היכולת לפרק או לצרף את כינויי השייכות , וכן המודעות למשלב הגבוה שהכינויים החבורים יוצרים , מטופלים גם בפרק זה וגם בספר לכיתה ו בפרק " עברית עתיקה " פעילות . 10–9 הצעה לפעילות : כינויים ומשלב – חשוב לאמן את התלמידים בפירוק שם עצם וכינוי שייכות חבור ( הצטרפותו ? ההצטרפות שלו ) לצורך הבנה . מקביל חשוב לאמן בצירוף כינוי השייכים הפרודים ( ההצטרפות שלכם ? הצטרפותכם , ( כדי להפיק נטיות במשלב גבוה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר