עמוד:54

עמ עמ עמ 54 54 54 ''' פתיח : הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 עמ עמ עמ – 57 57 57 ''' הטיעון " אל תפגעו בברכת דורה " מטופל כאן מצד התוכן וגם מצד מרכיבי המבנה . בפרק ההבעה " טיעון " ( בהמשך לפרק זה , ( טקסט זה משמש דוגמה לצורך חזרה על מבנה הטיעון ועל כתיבת טיעון . ייבוש הח ? לה – במהלך קבלת ההחלטות לייבש את החולה , קמו שני " משוגעים " – אמוץ זהבי ועזריה אלון – ונאבקו נגד ההרס של סביבת החיים ?? יצה . בסופו של דבר ייבשו את רוב הביצה , והשאירו חלק קטן מאוד בדרום הח ? לה . כך " נולדה " שמורת הטבע הראשונה בארץ ונוסדה " החברה להגנת הטבע בישראל . " אפשר להביא את המידע הזה לתלמידים . עמ עמ עמ 60 60 60 ''' הצעה לפעילות : מבררים מידע על מאבקים למען הסביבה – אפשר להציע לתלמידים להעמיק את העיסוק בנושא המאבק האקולוגי . במשך השנים ? חת מספרם של אתרי הטבע בישראל , אבל מספר האנשים משתתפים במאבקים למען שמירתם גדל מאוד . דוגמות למאבקים : המאבק נגד ייבוש נחל ? זיב נחל ? צת , המאבק נגד זיהום נחל הקישון , המאבק על עתידו של ים המלח , המאבק על חולות ראשון לציון , המאבקים באזור ניצנים , נחל חלילים , כביש 6 בכרמל . הציעו לתלמידים לחקור את אחד המאבקים , לפני ההנחיות : א . בקבוצות – כל קבוצה תבחר מאבק אחד , ותאתר מידע עדכני בנושא .   ב . התלמידים ימצאו טקסט שכנוע בנושא שבחרו , ויכתבו את סוג הטקסט שמצאו ( מאמר , מכתב , עצומה ) ואת המקור שלו ( כתובת אתר האינטרנט , שם העיתון וכדומה   . ( ג . התלמידים יסכמו בקיצור את נושא המאבק ואת העמדה שהטקסט מביע .   ד . בהמשך ינסו לגלות אם המאבק עדיין מתקיים , ואם הסתיים – מה היו תוצאותיו .   אפשר למצוא מידע עדכני בנושאים אלה : במדור סביבה באתר האינטרנט של החברה להגנת הטבע הכתובת : http : // www . teva . org . il במדור שימור טבע וסביבה באתר האינטרנט טבע ונופים בישראל הכתובת : http : // www . inature . info במדור ימים ונחלים ובמדור קהילה וסביבה באתר האינטרנט אדם טבע ודין הכתובת : http : // www . adamteve . org . il

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר