עמוד:53

הפעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות 15 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 10 פעילות 16 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 6 פעילות , 9 פעילות 16 אוצר מילים – פעילות , 7 פעילות 8 לשון – פעילות , 4 פעילות , 13 פעילות 14 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : כינויי שייכות ( קניין ) סימני פיסוק ( פעילות , ( 4 שאלות רטוריות ( פעילות , ( 4 מילות קישור ( פעילות , ( 9 מילים נרדפות ( פעילות , ( 12 דיבור ישיר / דיבור עקיף ( פעילות , ( 13 סימני פיסוק ( פעילות , ( 13 כינויי שייכות ומשלב ( פעילות ( 14 פרק זה חוזר על העיסוק בסוגה של טקסט למטרות טיעון ושכנוע . התלמידים קוראים טקסטים מגוונים מסוגות שונות – ובתוכם גם טיעון . התלמידים כבר פגשו טקסטים בסוגה זאת בספר לכיתה ה , בפרק הנושא " עניין משפחתי . " לפי תכנית הלימודים – מאמר עמדה הוא טקסט עיוני שיש בו טיעון , חוות דעת ופרשנות . הוא מביע עמדה כלפי תופעה או נושא , ומיועד לשכנע את הקוראים לאמץ את דעתו של הכותב בנושא שעל סדר היום הציבורי . מאפיינים בולטים – תמצית הטענה ת ?? ע לעתים כבר בכותרת – " יש לשמור על היער בכל מחיר . " במאמר יש שימוש באמצעים שונים , כדי להצדיק את הטענה ולהופכה לאמינה ולבדוקה : ? מבנים של טיעון : טענה , ביסוס ( הסבר + נימוקים , ( מסקנה + ) המלצה )   ? חידוד המסר השכנועי על-ידי : ? משפטים מכלילים ואוצר מילים טעון   ? שאלות רטוריות   ? חזרות על מילים או על תבניות קטעים מתוך : תה " ל , עמ ' 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר