עמוד:52

פרק נושא : לבנות או לשמור ? הנושא : הקונפליקט הסביבתי השכיח מאוד בארץ : " פיתוח או שימור ;?" בנייה של בתים , סלילת כבישים או שמירה על ערכי טבע ? הסוגה הנלמדת : טקסט שכנוע , טיעון . ידע לשוני – בפרק זה התלמידים מתוודעים גם למאפיינים הלשוניים של השאלות . הבנת שאלות ( והבנת הוראות בכלל ) מחייבת לימוד של מילות הוראה , הנמצאות בעיקר בפועל ( צורת הציווי . ( חשוב לתרגל נושאים , כגון : זיהוי פעלים , זיהוי צורת הציווי ויצירתה , ומעבר מצורת הציווי אל שם הפועל ( קראו < לקרוא . ( עמ עמ עמ 53 53 53 ''' תשובה שלמה – בשיח הדבור , שאיננו רשמי , אין צורך להשיב תשובה שלמה ( עצמאית , " מלאה , (" כיוון שהשאלה ניתנת בהקשר מסוים , והתשובה מובנת – גם אם אינה תשובה " שלמה . " השיח הכתוב , השיח העיוני , הוא שיח שצריך להיות מובן גם מחוץ להקשר , ולכן עליו להיות עצמאי או שלם . מסיבה זאת העדפנו את המושג " תשובה שלמה " על פני המונח המקובל – " תשובה מלאה . " בשלבים מתקדמים יותר אפשר להציע לתלמידים מגוון אסטרטגיות של מתן מענה איכותי לשאלות , המתייחס למטרת השאלה ולסוגה שלה : כתיבה למטרת הבעת דעה , למטרות דיווח , הסבר , תיאור וכדומה . הצעה לפעילות : קוראים שאלות נוספות – תלמידים יוכלו לאסוף שאלות מורכבות מן המקצועות השונים , להביאן לכיתה , לנתחן , ולהציע תכנית לתשובה , כפי שלמדו בפרק זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר