עמוד:51

פרק הבעה : תשובה לשאלה בעקבות העיסוק בטקסט מידע בספרי לימוד בפרק הנושא " ימי החנוכה , " בפרק זה מתמקדים במיומנות של השבה על שאלה . היכולת להתייחס לשאלה ( או למטלה , ( לנתחה כראוי ולתכנן לפיה את התוצר , היא הבסיס של שיעורי הבית , של המבחנים , של כתיבת עבודה , וגם של ביצוע מטלות בשלבים בוגרים יותר . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 7 פעילות 8 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 6 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 5 פעילות 8 ידע לשון – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 4 נושאי לשון בפרק מילות הוראה , פעלים בציווי ( פעילות , ( 4-2 מילות שאלה ( פעילות ( 4-2 עמ עמ עמ 444888 ''' אסטרטגיות לימוד – כמו בפרק הנושא , גם כאן הטקסט שייך לתחום דעת אחר – היסטוריה . יש לזכור שמטרת הפרק היא להקנות אסטרטגיות לימוד כלליות ולא להורות את המקצוע עצמו . מטרתן של הפעילויות : לתת לתלמידים כלים יעילים ללמידה . עמ עמ עמ 444999 ''' " פיצוח " השאלה – כתיבת תשובה מצריכה הבנה מדוקדקת של השאלה או המטלה , וסוד ההצלחה טמון בה . לפני כתיבת התשובה חיוני לפרק נכון את השאלה , להתייחס למילות ההוראה , לתרגם את מילות השאלה וכן לסמן את ההוראות , את הסעיפים ואת המספרים . עמ עמ עמ 51 51 51 ''' ארגון התשובה – השאלות הנשאלות בשיעורים , בספרי הלימוד , בדפי עבודה ובמבחנים מכוונות בניסוחן את הכותבים ( או את הדוברים ) לא רק לתוכן אלא גם לדרך הארגון ( כלומר : לחלקי המבנה שלהן . ( במילים אחרות : השאלה מכילה את גרעין התשובה . כדאי להיות ערים לכך , ולהשתמש בהכוונה זאת . עמ עמ עמ 52 52 52 ''' פעילות – 7 חשוב לשים לב גם למידע הטמון בשאלה . שאלה מכילה , בדרך כלל , מידע – בחלקה הראשון או בסופה . חשוב להיות מודעים למידע הנתון , ולהבין איזה מידע אינו נתון , והיכן ניתן למצוא אותו : האם הוא נמצא בספר הלימוד , או מחוצה לו ( במאגר מידע חיצוני , ( ואולי בראש של המשיבים ? בשאלות , כגון : הביעו את דעתכם , שערו , דמיינו , התשובה נמצאת מחוץ לספר או למאגר מידע אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר