עמוד:48

עמ עמ עמ – 32 32 32---30 30 30 ''' שם המספר – פרק זה מוקדש לשם המספר ולהתאמתו למין הדקדוקי של שם העצם . שם המספר מטופל רק בכיתה ו , מפני שהוא נשען על זיהוי המין הדקדוקי של שם העצם . הוראת הנושא יוצאת מתוך הקשר של נתונים מספריים הנמצאים בתרשים ובמשפטים בספר לימוד . לפי תכנית הלימודים : שם המספר הבחנה בין זכר לנקבה בשמות המספר ושימוש תקין בהם – שלושה בנים , חמש רכבות .   הכרת השימוש בשמות המספר :   לציון מספר העצמים הנמנים – כיתה אחת , שתי בנות , שלושה כוכבים .   לציון מקומו של עצם אחד בשורת עצמים – ראשון , שני , שלישי .   לזיהוי עצמים , כגון : מספר של בית או של אוטובוס – בית מספר חמש .   לציון תאריך – תשעה בחודש , תשעה באב .   מתוך : תה " ל , עמ ' 69 התאמה לתכנית הלימודים – השיבושים בשם המספר רווחים מאוד . ייתכן שהסיבה לכך היא שבשם המספר ציון המין הדקדוקי הוא הפוך לציון המין הדקדוקי בעברית באופן כללי . בדרך כלל הנקבה מסומנת בסופית סה . ( חתולה מקסימה ) והזכר – ללא סופית . בשם המספר הסימון הפוך : הזכר מסומן בסופית סה ( ארבעה , חמי ? ה ) והנקבה ללא סופית . כיוון שעיקר הבעיה בשם המספר הוא השימוש התקין בשם המספר בזכר ובנקבה – הקדשנו את הפרק לנושא התקינות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר