עמוד:40

עקרון הרחבת עולמות השיח – במהלך הלימוד בספרים ייפגשו התלמידים – כקוראים , כדוברים וככותבים – בעולמות שיח שונים . חלק מהרחבת עולמות השיח הוא הרחבת מקורות המידע . בפעילויות רבות מתבקשים התלמידים לפנות אל מקורות מידע מחוץ לספר הלימוד , ובעיקר אל מקורות מידע דיגיטאליים . פירוט עולמות השיח ראו בעמ ' . 83 עקרון מסגרות הזמן – בספרים יש מטלות לטווחים קצרים ומטלות לטווחים ארוכים . מטלות התוצר ( הפעילויות המסכמות בסופו של כל פרק נושא ) הן מטלות ארוכות טווח . במטלות אלה התלמידים אמורים להפיק תוצר , כגון : כתבה לעיתון , קריאה בקול של סיפור , בניית אסופה של שירים , בניית הרצאה קצרה בליווי מצגת . מטלות אלה הן בדרך כלל קבוצתיות , והן מורכבות מסדרת פעילויות המובילות לקראת התוצר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר