עמוד:39

התאמה לעקרונות של תכנית הלימודים הפרק " תכנית הלימודים ותכנון הלימודים הבית-ספרי " שבתכנית הלימודים מציג את עקרונות התכנית . בספרים אלה עקרונות אלה משתקפים כדלקמן : עקרון העיגון ההקשרי – כל הנושאים נלמדים בהקשר טקסטואלי . כך הדבר בפרקי הנושא ובפרקי ההבעה . הדיון , הקריאה , הכתיבה , העיסוק באוצר מילים ובמושגים לשוניים – כל אלה נובעים מטקסט או מטקסטים אחדים . לפי תכנית הלימודים , יש להשתמש בטקסטים הקשורים להוראת המקצועות ולשלב פעולות המשרתות מטרות חברתיות ופונקציונאליות של קהילת בית-הספר . על תחומי הדעת השונים ראו בסעיף " ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני ומקומם בספרים " – בהישג נדרש . 5 פעילויות רבות , ובעיקר הפעילויות המסכמות ( תוצר , ( מתקשרות למצבים חברתיים בבית-הספר : כתיבת כתבה לעיתון ( הפרק " כתבה , " כיתה ה , ( ערב קריאה בבית הספר ( הפרק " נר זיכרון , " כיתה ה ) וכן תערוכת כרזות ליום העצמאות בבית-הספר ( הפרק " דגל ישראל , " כיתה ו . ( פעילויות אלה מעוגנות בעשייה של הקהילה הבית-ספרית . עקרון הגיוון – הספר מציע מפגש עם מגוון נושאים ועם מגוון סוגות ותת-סוגות ועיסוק מונחה בכולן . פירוט הסוגות ראו בעמ ' . 83 הפעילויות הצומחות מהטקסטים מגוונות ועוסקות בכל רכיבי החינוך הלשוני ואף ביצירה לסוגיה ( ציור , כרזה , קומיקס , מוזיקה . ( הפעילויות בכל פרק מכוונות לארבע מיומנויות השפה : כתיבה , קריאה , האזנה ודיבור . גם בתוך מטרות אלה קשת הגוונים רחבה ביותר . פירוט הפעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני ראו בעמ ' . 87 הגיוון מתבטא גם בהרכב של הפעילויות – מפעילויות עצמאיות לפעילויות בזוגות ובקבוצות ועד לפעילויות במליאה . עקרון המעגליות – תכנית הלימודים מציעה לחזור על הנושאים הנלמדים בשלבי הלימוד השונים . לכן כל סוגה נלמדת יותר מפעם אחת . בכל ספר התלמידים פוגשים את אחת מסוגות-העל , ובכל מפגש עם הסוגה מחדדים היבט אחר שלה המשתקף בטקסטים . דוגמות : הסוגה " טקסט למטרות שכנוע " מטופלת בפרק " עניין משפחתי " ( כיתה ה , ( המציג מאמר עמדה ומכתב , שיש בו טיעון . בפרק " לבנות או לשמור "? ( כיתה ו ) חוזרים אל נושא כתיבת טיעון . כך הדבר גם בפרק הבעה – הסיכום החוזר בכל ספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר