עמוד:38

עד סוף כיתה ו ' הכרת דרכי השימוש בשמות מס ? ר למטרות שונות ; הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר ושימוש תקין בהם מודגש בפרק הנושא : הציפור הלאומית ( כיתה ו ) הכרת תפקידיהן של ה " א היידוע וו " ו החיבור ושימוש תקין בהן מודגש בפרק הנושא : שירת החיות ( כיתה ה ) שימוש במונחים המתייחסים לכינויי גוף – גוף ראשון , גוף שני , גוף שלישי , מודגש בפרק הנושא : קרוב ללב ( כיתה ה ) יחיד ורבים , זכר ונקבה מודגש בפרק הנושא : ירוק ( כיתה ה ) זיהוי ושימוש נכון בשבעת הבניינים הקלאסיים מודגש בפרק הנושא : תקופת מעבר ( כיתה ו ) הבחנה בין משמעות צורת הפעיל לצורת הסביל מודגש בפרק הנושא : דמויות מופת ( כיתה ו ) שימוש נכון בסוגים המרכזיים של תוארי הפועל הכרת דרכי השימוש בשם הפועל ובשם הפעולה לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים מודגש בפרק הנושא : שירת החיות ( כיתה ה ) הכרת דרכי השימוש בצורות חבורות ופרודות של כינויי קניין לשם הבנה והפקה של טקסטים מסוגים שונים מודגש בפרק הנושא : לבנות או לשמור ? ( כיתה ו , ( מה נשתנה ? ( כיתה ו ) הטיה נכונה ושימוש תקין במילות היחס מודגש בפרק הנושא : דמויות מופת ( כיתה ו ) הכרת תפקידיהן של מילות הקישור ודרכי השימוש בהן למטרות הבנה והפקה של טקסטים מודגש בכל פרקי ההבעה הבחנה בין הפעולה לבין עושה הפעולה במשפט הפועלי לשם הבנת היחסים בתוך המשפט ולשם הפקה של משפטים תקינים מודגש בפרקי הנושא : ימי החנוכה ( כיתה ו , ( מה נשתנה ? ( כיתה ו ) הבחנה בקשרי משמעות בין מילים – נרדפות והפיכות , תוך הבחנה משלבית מודגש בפרק הנושא : דרך ארץ ( כיתה ה , ( מה נשתנה ? ( כיתה ו ) הכרה ושימוש בביטויים , בניבים ובפתגמים פרקי נושא : בכל הפרקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר