עמוד:36

הטקסטים מייצגים תחומי דעת שונים : ספרות ( ראו פירוט בעמ ' , ( 26 היסטוריה בפרק " ימי החנוכה " ( כיתה ו , ( גיאוגרפיה בפרק " דרך ארץ " ( כיתה ה , ( מדעים בפרק " שירת החיות " ( כיתה ה ) ובפרק " הציפור הלאומית " ( כיתה ו , ( יהדות / מורשת בפרק " מה נשתנה "? ( כיתה ו , ( איכות הסביבה בפרק " ירוק " ( כיתה ה ) פרק " לבנות או לשמור "? ( כיתה ו . ( הישג נדרש : 6 קריאה של יצירות ספרות מתקופות שונות ומסוגות שונות ; התייחסות פרשנית להיבטיהן הרגשיים , הערכיים , האסתטיים והחברתיים-תרבותיים כמעט בכל פרק שולבו יצירות ספרות – אם בפתיח ואם בגוף הפרק . פרט לכך הוקדשו פרקים ליצירות ספרות : "ברכות " – שיר ( כיתה ה ) "קרוב ללב " – סיפור ( כיתה ה , ( " תקופת מעבר " – פרק מתוך ספר ( כיתה ו , ( וכן : "נר זיכרון " – פרק מתוך ספר ( כיתה ה , ( " לבנות או לשמור – "? סיפור ושיר ( כיתה ו . ( כך התלמידים נחשפים למגוון של תת-סוגות של יצירות הספרות : סיפור , פרק מספר , שיר , שיר זמר , סיפור עם , משל , מדרש . בכל סוגה ספרותית טופלו המושגים הספרותיים העיקריים , ההיבטים השונים של היצירה ובכלל זה האמצעים הספרותיים-לשוניים שלה . פריסה של טקסטים ספרותיים בספרים ראו בעמ ' . 25 הישג נדרש : 7 קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים כחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית היהודית , תוך עמידה על ייחודם הלשוני הפרק " מה נשתנה "? ( כיתה ו ) יוחד להישג זה . בפרק לומדים קטעים מן ההגדה , אשר לחלק מהם יש מאפיינים של לשון חז " ל . גם בפרקים אחרים הוקפד השילוב של טקסטים מן המקורות . פריסה של טקסטים מן המקורות ראו בעמ ' . 26 הישג נדרש : 8 הכרה והבנה של המערכת הלשונית – מבנים , תופעות ותהליכים בלשון בתוך העיסוק בטקסטים השונים ניתנו פעילויות בתופעות לשוניות האופייניות לסוגה . בכל פרק טופל מבחר של נושאים לשוניים האופייניים לסוגה . דוגמות : שמות פעולה בטקסט מידע " ) ירוק , " " שירת החיות , " כיתה ה ) פעלים בסיפור " ) נר זיכרון , " כיתה ה , ( ניסוח הוראות בכללים " ) דרך ארץ , " כיתה ה , ( שימוש בצורת הסביל בערך אנציקלופדי " ) דמויות מופת , " כיתה ו . ( פירוט הישג נדרש 8 בתחום הידע הלשוני ראו עמ ' . 34 פירוט נושאי הלשון בפרקי הנושא ראו עמ ' . 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר