עמוד:35

במטלת כתיבה של שיח מורחב ( כתבה , סיכום , טיעון ) על התלמידים לשים לב לאיכות כתיבתם בעזרת דף משוב שניתן להם המתייחס גם לפיסוק ולכתיב . ( הישג נדרש : 4 קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות התלמידים קוראים טקסטים בנושאים שונים , מסוגות שונות מעולמות-שיח שונים ובעלי מטרות חברתיות שונות . בעקבות קריאת הטקסטים ( קריאה דמומה או קולית , ( בודקים את הבנת המשמעות הגלויה והסמויה של הטקסט ( יחסים לוגיים , מסקנות , כוונות . ( הסוגות מדגישות את עולם השיח העיוני , ובתוכו – את הטקסט למטרות מידוע לסוגיו : טקסט מידע , ערך אנציקלופדי , כתבת מידע , ערך מילוני , טקסט מספר לימוד וכן טקסט לא רציף , כגון : גרפים לסוגיהם , דיאגרמות , מפות וטבלאות . בספרים יש גם טקסטים למטרות שכנוע , כגון מאמר עמדה ( וטיעון . ( חשיבות רבה נודעת לטקסטים ספרותיים ולטקסטים מן המקורות – לצורך הכרת יצירות ספרותיות , להתמודדות עם מבנים ספרותיים , להעשרת אוצר המילים ולספיגת ערכים ייחודיים וכלל אנושיים . פריסה של עולמות השיח והסוגות השונות ראו בעמ ' . 83 הישג נדרש : 5 הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים בשל חשיבותו הרבה של נושא זה בלמידה בכלל , ובפרט – עבור תלמידים העומדים לעבור לחטה " ב , הוא מטופל לעומק בכל הפרקים העוסקים בסוגות הקשורות במידוע או בשכנוע . התלמידים נדרשים להפיק מידע מספרי לימוד , מספרי מידע , מאתרים באינטרנט , ממילונים , מאנציקלופדיות ומכתבי עת וגם מטקסטים לא רציפים : טבלאות ותרשימים לסוגיהם . לשם כך הודגשו מקדמי הארגון של הטקסט ( הכותרות , הפסקות , הסיעוף ) והאמצעים החזותיים שלו . התלמידים נדרשים לזהות את רכיבי המבנה , את היחסים הלוגיים , את הרעיונות העיקריים , להבחין בין דעה לעובדה , ועוד . בפרק " נר זיכרון " ( כיתה ה ) ובפעילויות מסכמות רבות עוסקים גם במיומנויות של איתור מידע בנושא מסוים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר