עמוד:18

טיפוח אוריינות דיגיטלית אוריינות דיגיטלית מאחדת מיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה ה , 21- שהמשותף להן הוא היותן מיושמות תוך שימוש במחשב וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית רלוונטית לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של הטקסט המודפס נדרשים הלומדים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע השיח , ידע מטה-לשוני וכו . (' בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הקריאה בסביבה הדיגיטלית מבוזרת , הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות הבאות : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות . התפיסה , האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של מורים ותלמידים , היא פועל יוצא מלמידה המאמצת את טיפוח האוריינות הדיגיטלית . משאבי הוראה-למידה נגישים היום באמצעות רשת האינטרנט , ומציעים טקסטים , תמונות , הקלטות וסרטי וידאו . השימוש בהם בכיתה מחבר את התלמידים לעולם הדיגיטלי , והפוטנציאל שלהם להשבחת הדיאלוג הלימודי הוא רב . ספרי עברית ה-ו הם ספרים מודפסים לצד ספרים בגרסה דיגיטלית , המשלבת כלים ייחודיים לסביבה זו . אולם גם הגרסה המודפסת , העומדת בפני עצמה , מפנה את התלמידים לכלים ולמשאבי למידה דיגיטליים . בכל המקומות ששולבו בהם מיומנויות השימוש במחשב ובמקורות מידע דיגיטליים , נעשה הדבר כאמצעי בשירות החינוך הלשוני ולא כמטרה שעומדת בפני עצמה . להלן דוגמות לשימושים בסביבה דיגיטלית בספרים : שימוש במקורות מידע דיגיטליים כמשאב לפעילויות של הבעה בכתב ובעל-פה : לדוגמה , בפרק " דרך ארץ " ( כיתה ה ) משימת הסיכום היא להכין עלון מידע על טיול מומלץ בארץ על סמך תהליך חקר המפנה לכמה מקורות מידע דיגיטליים ; בפרק " נר זיכרון " ( כיתה ה ) מוסבר המבנה ההיררכי של מאגר מידע לצורך איתורו של ספר קריאה והכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר