עמוד:14

אוצר מילים כידוע , אוצר מילים רחב הוא תשתית חיונית ליכולות השפתיות השונות , והוא הכרחי להבנה ולהבעה . אוצר מילים נרכש בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , ויכול להירכש גם בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית , ועל הקשר בין הרחבת אוצר המילים לבין הקריאה : " בעשור האחרון הוסבה תשומת ליבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים : ( Nippold , 1998 ) במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( למשל , ריבוי של תארים , או יותר שמות עצם מופשטים , ( בפריטי מילון " מתקדמים " הלקוחים מתחומי דעת שונים ( למשל המילים חברה , מדינה , מגזר הלקוחות מתחום הסוציולוגיה ) ובערכים מילוניים רב-הברתיים , רבצורניים , ולעתים גם רב-לקסמיים ( השוו למשל את אם לא עם אלא אם כן ) . 1993 ( Anglin , ) השינויים האלה לכשעצמם עושים את המילון האורייני הבוגר לשונה מאוד מן המילון הילדי . ואולם הבדל משמעותי בין מילונו של המבוגר לזה של הילד הוא גמישותו וזמינותו של הראשון לשימוש הולם בכל הנסיבות התקשורתיות של ההפקה " . דורית רביד , ניצני ההצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני . בלשנות עברית , 50-51 ( גליון היובל , ( 2001 מחקרים מראים שהתייחסות שיטתית לאוצר מילים היא דרך יעילה להעשרת אוצר מילים . ההתייחסות יכולה להיות המרה בנרדפות , ניתוח מורפולוגי ( שורש , משפחת מילים , ( שיבוץ במשפט וכדומה . אחת המטרות בספרים אלה היא הרחבה והעמקה של אוצר המילים הסביל והפעיל של התלמידים , לצורך שימוש מדויק במילים והתבטאות עשירה והולמת מבחינת המשלב . נקודת המוצא לטיפול באוצר מילים היא תמיד הקשר טקסטואלי : אגב טקסטים בפרקי הנושא מפעילים הוראה ישירה , כדי להפוך לאוצר מילים פעיל . לפני הקריאה מחלצים מראש מילים קשות לסוגיהן השונים – משלבים במשפט , מפרקים , משערים את משמעותן , מבררים במילון . לאחר הקריאה – עוסקים בנרדפות , בשורש , ברמזי תוכן , במשפחת מילים , בשדה סמנטי ובצירופים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר