עמוד:12

פרקי הבעה בספרים הודגש נושא ההבעה בכתב ובעל-פה . בכל פרק נושא ניתנו פעילויות רבות העוסקות בכתיבה ובהבעה בעל-פה . נוסף על כך , נבחרו סוגות ומיומנויות מרכזיות בהבעה , אשר בשל חשיבותן בחרנו להרחיב וללמדן בפרק שלם , תוך כדי תהלוך הכתיבה . בפרקי ההבעה התלמידים מתוודעים אל מבנה הסוגה ואל המאפיינים הלשוניים שלה , ולומדים להפיק בעזרת המבנה טקסט משלהם . פרקי ההבעה מתקשרים אל הסוגה בפרק הנושא שקודם להם , ונשענים על הטקסטים שבו . דוגמות : הפרק " כתבה " צמוד לפרק " ירוק " ( כיתה ה , ( אשר יש בו 2 כתבות ; הפרק " טיעון , " צמוד לפרק " עניין משפחתי , " ( כיתה ה , ( שיש בו מאמר וטיעון ; הפרק " תשובה לשאלה " צמוד לפרק " ימי החנוכה " ( כיתה ו , ( המביא טקסט מספר לימוד . באופן זה גם פרקי ההבעה מקושרים לעיקרון התמטי שמנחה את הספרים . במידת האפשר שולבו בהוראת הכתיבה חלקים מתהליך הכתיבה : סיעור מוחות , טיוט , ארגון , עריכה ומשוב . בחלק מפרקי ההבעה ניתן דף משוב לתלמידים ככלי ללמידה ולהערכה . חלק מפרקי ההבעה מתרכזים בפיתוח ההבעה בעל-פה : קריאה בקול ( כיתה ה , ( דיווח ( כיתה ו , ( הרצאה ומצגת ( כיתה ו . ( אך יש להדגיש שגם הפרקים האחרים משלבים הבעה בעל-פה של שיח מורחב . למשל , הבעת טיעון בעל-פה , דיון בעקבות טיעון , הצגת כתבה בעל-פה . פרקי ההבעה בשני הספרים כיתה ה . 1 כתבה . 2 טיעון . 3 קריאה בקול . 4 סיכום כיתה ו . 1 דיווח בעל-פה . 2 טיעון . 3 תשובה לשאלה . 4 הרצאה ומצגת . 5 סיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר