עמוד:3

תוכן עניינים הקדמה 4 עקרונות הסדרה 5 מבנה הספרים 9 מבנה פרק נושא 10 פרקי הבעה 12 נושאי לשון 13 אוצר מילים 14 הבעה בעל-פה 15 עידוד הקריאה : "טעם של עוד " 16 טיפוח אוריינות דיגיטלית 18 טבלות פריסה ומיפוי 20 פריסה כללית : כיתה ה , כיתה ו 20 הטקסטים למטרת מידוע 22 הטקסטים למטרת שכנוע 24 הטקסטים הספרותיים 25 טקסטים מן המקורות 26 התאמת הנושאים ללוח השנה 27 נושאים לשוניים בפרקי הנושא 28 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה 32 ההתאמה לתכנית הלימודים 34 ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני ומקומם בספרים 34 ידע לשוני ( הישג נדרש ( 8 ומקומו בספרים 37 התאמה לעקרונות של תכנית הלימודים 39 הנחיות לפרקי הספר – כיתה ו 41 רצף ההוראה בספרים 41 פרקי נושא ופרקי הבעה 43 פרק נושא : משאלות 43 פרק הבעה : דיווח בעל-פה 45 פרק נושא : הציפור הלאומית 46 פרק נושא : ימי החנוכה 49 פרק הבעה : תשובה לשאלה 51 פרק נושא : לבנות או לשמור ? 52 פרק הבעה : טיעון 57 פרק נושא : דמויות מופת 61 פרק הבעה : הרצאה ומצגת 64 פרק נושא : מה נשתנה ? 65 פרק נושא : דגל ישראל 69 פרק הבעה : סיכום 72 פרק נושא : תקופת מעבר 75 משימות הערכה – תשובות 79 נספח 83 הטקסטים בספרים ( פרקי נושא ופרקי לשון ) 83 הפעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני 87

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר