עמוד:88

פרק נושא : מה נשתנה ? קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 10 פעילות , 11 פעילות , 13 פעילות , 16 פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות , 21 פעילות , 25 פעילות 26 הבעה בכתב – פעילות 5 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות 9 אוצר מילים – פעילות , 3 פעילות , 12 פעילות , 14 פעילות , 15 פעילות , 18 פעילות 24 ידע לשון – פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 13 פעילות , 15 פעילות 17 פעילות , 22 פעילות 28 פרק נושא : דגל ישראל קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות 11 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 10 פעילות 11 אוצר מילים – פעילות , 6 פעילות 7 ידע לשון – פעילות 4 אחר – איתור מידע : פעילות , 10 יצירה : פעילות 12 פרק הבעה : סיכום קריאה והבנה – פעילות 1 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 6 ידע לשון – פעילות 4 פרק נושא : תקופת מעבר קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 4 הבעה בכתב – פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות 7 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 2 פעילות 7 ידע לשון – פעילות 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר