עמוד:87

פרק הבעה : תשובה לשאלה קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 6 הבעה בכתב – פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 7 פעילות 8 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 5 פרק נושא : לבנות או לשמור ? קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות 15 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 10 פעילות 16 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 6 פעילות , 9 פעילות 16 אוצר מילים – פעילות , 7 פעילות 8 לשון – פעילות , 4 פעילות , 13 פעילות 14 פרק הבעה : טיעון קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 9 פעילות 10 הבעה בכתב – פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 8 פעילות 11 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 3 אוצר מילים – פעילות 4 פרק נושא : דמויות מופת קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 9 פעילות , 11 פעילות 14 הבעה בכתב – פעילות , 4 פעילות , 11 פעילות 13 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 3 פעילות , 6 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 6 לשון – פעילות , 6 פעילות , 8 פעילות 12 אחר – איתור מידע פעילות 7 פרק הבעה : הרצאה ומצגת קריאה והבנה – פעילות 2 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 5 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 1 פעילות , 5 פעילות 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר