עמוד:86

פריסת פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני – כיתה ו פרק נושא : משאלות קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 8 הבעה בכתב – פעילות , 10 פעילות 12 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 7 פעילות 9 אוצר מילים – פעילות , 11 פעילות 12 ידע לשון – פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 פרק הבעה : דיווח קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות 2 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות 4 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 5 אוצר מילים – פעילות 5 פרק נושא : הציפור הלאומית קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות 10 הבעה בכתב – פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות 8 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 3 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 5 ידע לשון – פעילות 1 אחר – פעילות 11 פרק נושא : ימי החנוכה קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 10 פעילות 11 הבעה בכתב – פעילות , 6 פעילות , 12 פעילות 13 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות 13 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 8 ידע לשון – פעילות , 9 פעילות 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר