עמוד:78

פרק שני שאלה : 1 תשובה נכונה – א שאלה : 2 תשובה נכונה – ג שאלה : 3 חשוב להבחין בין חומרים שניתן למחזר לבין אלה שלא ניתן למחזר , כי כל מה שניתן למחזר – כדאי לעשות זאת ; לעומת זאת , מה שאי אפשר למחזר , כדאי להשליך לפחי אשפה , כדי שלא יהיה לכלוך מסביב . שאלה : 4 תשובה נכונה – א שאלה : 5 תשובה נכונה – ב שאלה : 6 במקרה כזה ייתכן שנאסוף הרבה נייר , אבל הוא לא יגיע למחזור . שאלה : 7 הגוף האחראי על נושא המחזור ברמה הארצית הוא האגף לפסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה . שאלה : 8 יש חשיבות לסדר של כתיבת ההנחיות , כי , למשל , קודם פונים לחברה האחראית על איסוף הנייר , ואז מעמידים מכלים במקומות הדרושים . שאלה : 9 בית-ספר שפועל למחזור פסולת נייר , גם תורם לשיפור איכות הסביבה וגם מצמצם את ההוצאות שלו בקניית נייר . שאלה : 10 תשובה נכונה – ג שאלה : 11 א . יש לכוון ב . יש להעדיף ג . יש לרכז ד . יש להגביר ה . יש להפחית ו . יש לדרוש פרק שלישי תוכן : א . פיתוח התוכן : פירוט , מורכבות , הצגת נקודות ראות שונות ב . צמידות ורלוונטיות למטלת הכתיבה , לנושא ולמטרה ג . מודעות לנמענים : הכללת המידע הנדרש לנמען לשם הבנת הטקסט מבנה : א . התאמת המבנה הרטורי לסוג הכתיבה ולדרישות המטלה ב . יצירת רצף הגיוני בין המשפטים , בין רעיונות ובין חלקים שונים של הטקסט ( קישוריות ולכידות ) ג . הצגת הכתוב וארגונו על פני העמוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר