עמוד:76

הגופים לפי תכנית הלימודים : כינויי הגוף – גוף ראשון , גוף שני , גוף שלישי , זכר ונקבה , יחיד ורבים זיהוי לפי אפיוני הגוף הדקדוקי – אלמד וקראתי הן צורות בגוף ראשון – למשל בסיטואציות שבהן נדרש זיהוי דוברים ונקודת מבט בטקסט .   שימוש בצורות השונות של כינויי הגוף השלישי לשם :   ציון ואזכור של דמויות שנזכרו לפני כן בטקסט עצמו – לדני היה אוסף הבולים הגדול ביותר שהכרתי הוא ירש אותו מסבו ...   ציון של דמויות מוכרות מהסביבה הקרובה – היא משחקת אתי כל יום .   ציון המעבר מגוף ראשון ושני לגוף שלישי במעבר מדיבור ישיר לדיבור עקיף – הוא אמר שיבוא מחר .   מתוך : תה " ל , עמ ' 70 בפרק זה לומדים את כינויי הגוף , את זיהוי הגופים בפועל , ואת מיונם לפי 3 הגופים . בפרקי הנושא " קרוב ללב " ( כיתה ה ) ו " תקופת מעבר " ( כיתה ו , ( לומדים את אפיוני הגוף הדקדוקי לצורך זיהוי דוברים ונקודות מבט . מאזכרים המובעים ( בין השאר ) בכינויי גוף שונים – מטופלים בפרקי הנושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר