עמוד:75

חלקי דיבור – קבוצת מילים חשובה בין מילות התוכן היא הפעלים . לפועל תפקיד חשוב ומרכזי במשפט , שכן הוא זה היוצר את הנשוא במשפט . מסיבה זאת חשוב לזהות את הפועל . אם כך , הכרת הפועל קשורה ישירות להבנה של " מי עשה ?" ( או " למי קרה , ("? ... כלומר – זיהוי הנשוא וזיהוי של עושה הפעולה ( הנושא . ( בשל חשיבותו , נושא הפועל מטופל גם בכיתה ה וגם בכיתה ו ( בפרק " בניינים . (" לפי תכנית הלימודים : פועל זיהוי זמני הפועל – עבר , הווה , עתיד – ודרך הציווי והשימוש בהם .   זיהוי הבניינים הקלסיים : קל , נפעל , פיעל , פועל , הפעיל , הופעל והתפעל ושימוש בהם .   הבחנה בין צורות הפעיל ( קל , פיעל , הפעיל ) לצורות הסביל ( פועל , הופעל ולעתים נפעל   . ( הבחנה בדרכים שונות לשימוש בזמנים ובצורות הפועל בטקסטים השונים .   מתוך : תה " ל , עמ ' 70 התאמה לתכנית הלימודים – הנושא " זיהוי זמני הפועל " מטופל בפרק זה . זיהוי הבניינים מטופל בפרק " בניינים " ( כיתה ו , ( וכן גם צורות פעיל-סביל . ההבחנה בדרכים השונות לשימוש בזמנים נלמדת בטקסטים השונים בפרקי הנושא . זמני הפועל – הסימן הפורמאלי לפועל הוא האפשרות להטות אותו בזמנים השונים : עברהווה-עתיד . אין חלק דיבור אחר שאפשר להטות אותו בזמנים . הצעה לפעילות : אתמול , היום ומחר – אפשר להציע לתלמידים לערוך רשימת פעלים לפי ההנחיות הבאות . א . מה עשיתם אתמול ? – כתבו ב3- שורות מה עשיתם אתמול – " אחרי התעוררתי , . " ... ב . ומה תעשו מחר ? – כתבו את אותו הקטע על מחר – " מחר אחרי שאתעורר , . " ... ג . כתבו את הקטע כאילו הוא מתרחש עכשיו – " עכשיו אני מתעורר / ת , . " ... התלמידים יבדקו מהו הזמן של הפעלים בכל סעיף ( א , ב , ג ) בנפרד . " לשון בכיף " – תרגול נוסף בנושא זמני הפועל ניתן למצוא באתר אופק במדור " לשון בכיף , " ביחידות " פעלים בעבר ובהווה , " ו " פעלים בפעולה , " הכתובת : . http : // ofek . cet . ac . il / Lashon " לשון בכיף " – תרגול נוסף בנושא גופים ניתן למצור באתר אופק במדור " לשון בכיף , " ביחידות " עושה הפעולה , " " גופים , " 1 " גופים . " 2 הכתובת : . http : // ofek . cet . ac . il / Lashon 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר