עמוד:72

מאידך . היא כרוכה בבחירה , קביעת היררכיות וארגון רעיונות . על הכותבים לאתר בעת הסיכום את גרעיני הנושא בטקסט , לבחור ולדרג את המידע מבחינת נחיצותו או חשיבותו . בסיכום מקצרים את הטקסט המקורי , תוך הבחנה בין העיקר לטפל בטקסט המקורי , משמיטים מידע לא חיוני , מוותרים על חזרות ועל דוגמות , אך משאירים הכללות , או מנסחים את ההיגד הראשי בפסקות של הטקסט . סימון משפט מפתח בפסקה – טקסט עיוני מחולק , בדרך כלל , לפסקות , וכל פסקה ממוקדת בתת-נושא . בכל פסקה יש רעיון ועוד משפטים שמרחיבים אותו . במקרים רבים הרעיון המרכזי של ה ? סקה מיוצג על-ידי הכללה ב " משפט מפתח . " כאשר מלמדים את התלמידים לאתר משפטי מפתח בפסקה , רצוי תחילה להעתיק על הלוח את משפטי המפתח שהתלמידים מציעים . לאחר מכן אפשר לדון בכיתה בהיגדים שיישארו , ולהגיע להסכמה בדרך האלימינציה ( ויתור על ההיגדים המשניים , התומכים . ( עמ עמ עמ 120 120 120 ''' : הצעה לפעילות – בעקבות פעילות 8 אפשר להציע לתלמידים לבדוק את סיכום 2 ( שהוא הסיכום ה " טוב , (" ולאתר בטקסט המקורי את משפטי המפתח , שהכותב בחר . מחולל הכתיבה – בתהליך כתיבת הסיכום ניתן להיעזר במחולל הכתיבה הנמצא באתר אופק בכתובת : http : // ofek . cet . ac . il / Lashon ( השימוש במחולל כרוך במנוי לאופק ( . במחולל התלמידים מקבלים הנחיות ברורות המסייעות בכתיבת , וכן דוגמות לסוגה המבוקשת . המחולל מאפשר לבדוק את תוצר הכתיבה , לערוך ולעצב אותו , לשמור ולהדפיס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר