עמוד:69

עמ עמ עמ 96 96 96 ''' : הצעה לפעילות – מה קורה כשמעמידים במאונך את השורות של אחד הבתים בשיר ? אפשר לדמיין שמקבלים צורה שמזכירה שלושה חתולים , העומדים בגבם אלינו . אולי שלושת החתולים שראה אברהם חלפי מחלונו ... עמ עמ עמ 102 102 102 ''' : הצעה לפעילות : מילים נרדפות – התלמידים יכתבו מילה נרדפת לכל מילה מודגשת במשפטים : " כשאחד הגורים משמיע קולות מצוקה , הזכר הוא הראשון שירוץ להרגיעו . כאשר הנקבה יוצאת ללקט מזון – הזכר נשאר לשמוע על הגורים " . ( פסקה ( 5 עמ עמ עמ 103 103 103 ''' : הצעה לפעילות : איתור מידע וכתיבה – תלמידים יבדקו את מצב הדרבנים היום : יחפשו במאגרי מידע , יאספו נתונים וידווחו בכתב ובעל-פה . הצעה לפעילות : אפשר להפנות את התלמידים ליחידה באופק שנקראת " לראותם בלבד . " הטקסט בפתח היחידה כולל מידע על הצבים , שאף הם בסכנת הכחדה בארץ , ומסביר מדוע עדיף שלא לקחתם הביתה . בעקבות הטקסט יש גם פעילויות . הכתובת : http : // ofek . cet . ac . il / Lashon למדור שולחן דיונים וליחידה " לראותם בלבד . " עמ עמ עמ 104 104 104 ''' : סמיכות שימוש במבנה סמיכות כרצף של שני שמות עצם , הקשורים זה לזה בקשר סמנטי ודקדוקי ( נסמך וסומך ) והמתפקדים כשם עצם בהקשרים שונים , תוך :   התייחסות ליידוע הסמיכות – ספרות הילדים , אנשי העיר , עכבר הכפר .   התייחסות לריבוי הסמיכות – ספרי ילדים , פרחי בר , גשמי חורף . מתוך : תה " ל , עמ ' 69 ה ' היידוע עמ עמ עמ : 105 105 105---104 104 104 ''' לפי תכנית הלימודים : ה ' היידוע הכרת תפקידיה של ה " א היידוע כמיידעת את השם שאליו היא מצטרפת וכמצביעה על דבר המוכר לדובר ולשומע , לכותב ולקורא . ה " א היידוע גם מאזכרת דבר שצוין קודם בטקסט או שיצוין בהמשכו . הכרת התופעה של היטמעות ה " א היידוע בעיצור שאחריה כאשר אחת מאותיות בכ " ל באה לפניה . אותיות בכ " ל מקבלות את הניקוד של ה " א היידוע – לבית , בבית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר