עמוד:67

פרק הבעה : קריאה בקול הפרק הוא המשך ישיר של פרק הנושא " נר זיכרון . " בפרק זה עוסקים בקריאה בקול המייצגת מחד הבנה , ומאידך – סוג של הבעה בעל-פה . בקריאה בקול יש לשים לב לאופן הקריאה , ובעיקר לדיוק בהגיית המילים , ולקריאה באינטונציה מתאימה לתוכן הדברים ( גיוון הקול בהתאם לשינויים בתוכן . ( נושאי הלשון בפרק נושאי לשון מודגשים : סימני הפיסוק הומוגרפים ( פעילות , ( 1 סימון פיסוק ( פעילות ( 2 עמ עמ עמ ::: 90 90 90 ''' סימני פיסוק לפי תכנית הלימודים – בהישג נדרש – 8 ידע לשוני , ציוני הדרך המתייחסים לסימני הפיסוק הם : "הכרת תפקידם של סימני פיסוק נוספים : סוגריים , מקף , קו מפריד , שלוש נקודות , נקודה ופסיק , הכרת דרכי השימוש בהם בטקסט כתוב . " מתוך : תה " ל , עמ ' 94 סימני פיסוק בקטע מידע – כדאי להציג לתלמידים גם סימני פיסוק בטקסטים עיוניים – קטע מידע , או טקסט שכנוע . רצוי לטפל בסוגריים , בנקודתיים לפירוט , ובמפרידים , ולעסוק במשמעותם . סימנים אלה מציינים דברים שאינם העיקר , וחשוב לדעת זאת לצורך הבנה ולצורך כתיבת סיכום . עמ עמ עמ 87 87 87 ''' : הצעה לפעילות : המשפחה הגדולה של המידע – בהקשר לעיסוק באיתור מידע אפשר לעסוק בצירופי מילים הקשורים למילה מידע . א . הציגו לתלמידים מילים וצירופי מילים הקשורים למילה " מידע . " התלמידים ישבצו כל מילה או צירוף מילים במשפט . המילים והצירופים : מאגר מידע , מידענית , לאתר מידע , מידע אמין , מידע שגוי . ב . בררו בכיתה אם שמעו את הביטוי " התפוצצות המידע . " שאלו : למה הכוונה בביטוי זה ? התלמידים יכתבו הסבר קצר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר