עמוד:65

פרק נושא : נר זיכרון הנושא : הפרק מוקדש לזכר השואה , ומתאים ללמדו לקראת יום השואה . דרך דפי מידע באתר האינטרנט מגיעים אל פרטי הספר " האי ברחוב הציפורים " של אורי אורלב , וקוראים קטע מתוכו . גם נאומו של אורלב מסייע ללמוד על ההתמודדות עם זיכרון השואה ( ובעקיפין גם על עבודת הסופר . ( הסוגה הנלמדת : דף מידע קטלוגי לחיפוש מידע באתרי אינטרנט . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 7 פעילות , 10 פעילות 12 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות , 9 פעילות 10 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 1 פעילות , 11 פעילות , 15 פעילות 18 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 6 ידע לשון – פעילות 8 אחר – איתור מידע , מיומנויות דיגיטאליות : פעילות , 13 פעילות 14 נושאי לשון בפרק ביטויים וניבים ( פעילות , ( 1 שדה סמנטי וביטויים ( פעילות , ( 6 פעלים , גופים ( פעילות , ( 8 הומוגרפים ( פעילות , ( 15 סימני פיסוק ( פעילות ( 15 עמ עמ עמ 73 73 73 ''' : פתיח – הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר