עמוד:60

פרק הבעה : טיעון פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " עניין משפחתי . " פרק הנושא עוסק במאמר עמדה ( של האם , ( ובמכתב שיש בו טיעון ( של הילדים . ( בפרק זה לומדים כתיבה של טיעון בסיסי עם רמיזה לטיעון הקלאסי , המכיל טענה נגדית . ( התלמידים אינם מתבקשים לכתוב טענה נגדית ( . בחלק של הבניית הטיעון אפשר להציג את ההבחנות האלה לתלמידים . הצעה לפעילות : תגליות – אפשר להציע לתלמידים עוד זוגות מילים לחקירת הקשר ביניהן . . 1 ? ב ? ע ? ? בע . 6 ספג – ספ ? ג . 2 מ ? קפים ? ? ק ? ף . 7 רצ ? ף – מרצפת . 3 יר ? ן – י ? רד . 8 ? טיח – ? ט ? ח . 4 אזן – להאזין . 9 ס ? ין ? ס ? נה . 5 עין – לע ? ן . 10 ל ?? ן ? להל ? ין א . התלמידים יבחרו 2 זוגות של מילים , וינסו לחקור את הקשר בין המילים . ב . התלמידים יכתבו את ההשערות או את המסקנות שלהם . ג . לבסוף יספרו בכיתה על התגליות האלה . הצעה לפעילות : מה צומח מן השורש ? – אפשר להציע לתלמידים שורשים שלמים נוספים , כדי לגלות אילו מילים צמחו מהם . א . התלמידים יכתבו מילים , שנוצרו מן השורשים : צ-ח-ק – צח ? ק ; ק-פ-צ –קפיצה ; ס-פ-ק – הס ? יק . ב . התלמידים ייעזרו במילון כדי למצוא מילים נוספות משלושת השורשים , ויחפשו במילון לפי השורש ובסביבתו .   " לשון בכיף " – תרגול נוסף בנושא שורשים ומשפחות מילים ניתן למצוא באתר אופק , במדור " לשון בכיף , " ביחידה " משפחות מילים . " הכתובת : . http : // ofek . cet . ac . il / Lashon

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר